‘คิงส์แพ็ค’ ผู้ผลิตถุงขยะ ‘ฮีโร่’ ลุยกิจกรรมจัดการขยะในชุมชน คิกออฟเปิดตัวโครงการ ‘ไม่เทรวม’ นำร่อง กทม. 3 เขต

4 กันยายน 2565, สวนลุมพินี ; บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก เจ้าของแบรนด์ ‘ฮีโร่’ ผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในครัวเรือน

ร่วมเปิดตัวโครงการ ‘ไม่เทรวม’ ตลอดจนรถขยะแบบใหม่ ‘ไม่เทรวม’ เริ่มนำร่องการคัดแยกขยะชุมชนต้นแบบใน 3 เขต กทม. ได้แก่ ปทุมวัน, พญาไท และหนองแขม เพื่อสนองนโยบายกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ โดยนายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ และ ‘รศ.ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.