งานแถลงข่าว​ถุงขยะ​ม้วนสีดำรุ่นรักษ์โลก โดย Makro และ Hero ที่ King Energy บ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562

ภาพบรรยากาศ​ งานแถลงข่าว​ถุงขยะ​ม้วนสีดำรุ่นรักษ์โลก โดย Makro และ Hero ที่ King Energy บ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา

.

 Hero รักษ์โลกโดยลดการใช้ และนำกลับมาใช้ใหม่
 Hero รักษ์โลกโดยใช้ปริมาณให้น้อยลง อย่างคุ้มค่า ใช้ปริมาณพลาสติกน้อยลง ใช้ไบโอโปรดักส์เป็นส่วนผสม
 Hero ใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยการนำวัตถุดิบธรรมชาติมาใช้

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.