ปัญหาขยะที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆ แต่กำลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของหลายประเทศทั่วโลก ?

?? ญี่ปุ่น..มีวัฒนธรรมการแยกขยะ และนำไปรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของพลเมือง ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แม้จะเป็นชาวต่างชาติที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั้นก็ตาม

การแยกขยะจะสัมฤทธิผล ต้องมีการร่วมมือกัน ระหว่างประชาชนและหน่วยงาน เมื่อประชาชนแยกขยะ หน่วยงานก็ต้องแยกการจัดเก็บด้วยเช่นกัน ซึ่งวัฒนธรรมการแยกขยะของประเทศญี่ปุ่น นับเป็นสิ่งที่น่าลอกเลียนแบบ

เรามาดูกัน ว่าคนญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมการแยกขยะกันอย่างไร และหน่วยงาน มีการจัดเก็บขยะด้วยวิธีใด?
.
.
ถุงพลาสติก Hero ทน เหนียว คุ้ม
สั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดผ่านทางออนไลน์ได้ที่ ? ?
Line @hero-lifestyle

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.