พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย ถ้าเราใช้อย่างถูกวิธี

ปัจจุบันมีข่าวด้านลบมากมายเกี่ยวกับขยะพลาสติก เพราะ ไปทำลายสิ่งแวดล้อมบ้าง ทำลายธรรมชาติที่สวยงามบ้าง เกิดมลภาวะที่ไม่ดี เข้าไปอุดตันตามท่อระบายน้ำ ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ผลกระทบต่างๆเหล่านี้ล้วนเกิดจากการทิ้งขยะที่ไม่ถูกวิธี และถูกนำไปใช้ไม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพียงเรานำขยะมาปรับใช้อย่างถูกวิธี และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมจริง ๆ แล้วเราสามารถอยู่กับขยะเหล่านี้ได้ หากมีการจัดการขยะที่ดี แนวทางหนึ่งก็คือนำมารีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่
.
เพียงเท่านี้ขยะพลาสติกที่เคยเป็นผู้ร้ายต่อธรรมชาติ ก็จะไม่กลายเป็นผู้ร้ายอีกต่อไป เพียงแค่เรานำมาปรับใช้ให้ถูกวิธี และทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยกระบวนการรีไซเคิล เพียงเท่านี้เราก็จะอยู่ร่วมกับขยะได้อย่างแฮปปี้ และสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติกันมากที่สุดเลยก็คือช่วยกันแยกขยะ เพื่อทำให้ง่ายต่อกระบวนการรีไซเคิล
.
#Herolifestyle

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.