มาตรฐานโรงงานที่ดีต้องมีอะไร

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค

ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก กับมาตรฐานของโรงงาน

แต่.. มาตรฐานของโรงงานที่ดีต้องมีอะไรบ้างล่ะ?

✔ ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเข้าโรงงาน

✔ สวมชุด สวมหมวกให้เรียบร้อย และล้างมืออีกครั้ง

✔ เข้าห้อง Air Shower เพื่อไล่เศษฝุ่น หรือเส้นผมที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าให้หลุดไป

✔ ทุกกระบวนการผลิตอยู่ในโรงงานระบบปิดเต็มรูปแบบ

✔ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิต ต้องไม่มีสนิม และทำความสะอาดง่าย

✔ มีการบำรุงรักษา และดูแลเรื่องความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

 

✔ การสุขาภิบาล เรื่องของน้ำใช้ในโรงงาน ต้องมีทางระบายน้ำทิ้ง และภาชนะรองรับขยะมูลฝอย

✔ ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไป และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ

 

.

#มาตรฐานสะอาดปลอดภัย #ใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.