“ฮีโร่” พร้อมขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เปิดบ้าน โชว์นวัตกรรมรีไซเคิลครบวงจรให้นักข่าวเยี่ยมชม ที่โรงงาน King Energy & Waste Solutions

“ฮีโร่” พร้อมขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เปิดบ้าน โชว์นวัตกรรมรีไซเคิลครบวงจรให้นักข่าวเยี่ยมชม ที่โรงงาน King Energy & Waste Solutions

นำทีมโดยผู้บริหาร ให้ความรู้และพานักข่าวเดินชมนวัตกรรมรีไซเคิล จากการนำพลาสติกที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงพลาสติกครัวเรือนที่อยู่ในบ่อขยะมารีไซเคิลใหม่ จนได้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณภาพจนสามารถนำกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลได้อย่างครบวงจร ตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ฮีโร่ ที่มุ่งมั่นและจริงจังในการทำเรื่องรีไซเคิล ทั้งในเรื่องขั้นตอนกระบวนการผลิต จนได้ผลิตสินค้าออกมาเป็นถุงขยะรุ่นรักษ์โลก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาปริมาณขยะในประเทศ
#ฮีโร่ #Recycle #รีไซเคิล #HeroLifestyle #ถุงขยะรักษ์โลก #ใช้ให้คุ้มทิ้งให้ถูก

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.