แยกขยะ ใครว่าทำยาก!

วันนี้ ถุงขยะ Hero มีวิธีการแยกขยะอย่างถูกวิธี
โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

♻️ ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก
? ขยะเปียก เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ ผัก เศษใบไม้
? ขยะทั่วไป เช่น ซองขนม ภาชนะใส่อาหารต่าง ๆ
? ขยะอันตราย หรือ ขยะติดเชื้อ เช่น กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย หน้ากากอนามัย

หรือ อยู่บ้านแยกง่ายๆ เป็น 2 ประเภท
คือ แยกขยะกินได้ และ ขยะกินไม่ได้

การแยกขยะ จะช่วยให้การจัดการขยะทำได้ดีขึ้น
โดยเฉพาะขยะรีไซเคิล ที่สามารถนำกลับมาแปรรูป
และใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง อย่าง ถุงขยะ Hero รุ่น Eco
ที่ผลิตจากขยะพลาสติกรีไซเคิล

ทุกคนเป็น Hero ได้ง่าย ๆ ด้วยการแยกขยะนะคะ

#Hero #ฮีโร่ #รีไซเคิล #ถุงขยะHero #เราจะสู้ไปด้วยกัน #ทิ้งถูกจุดหยุดCOVID19

รักแรกมันแยกยาก … !?

แยกขยะ ใครว่าทำยาก!วันนี้ ถุงขยะ Hero มีวิธีการแยกขยะอย่างถูกวิธีโดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้♻️ ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก? ขยะเปียก เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ ผัก เศษใบไม้? ขยะทั่วไป เช่น ซองขนม ภาชนะใส่อาหารต่าง ๆ? ขยะอันตราย หรือ ขยะติดเชื้อ เช่น กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย หน้ากากอนามัยหรือ อยู่บ้านแยกง่ายๆ เป็น 2 ประเภท คือ แยกขยะกินได้ และ ขยะกินไม่ได้การแยกขยะ จะช่วยให้การจัดการขยะทำได้ดีขึ้นโดยเฉพาะขยะรีไซเคิล ที่สามารถนำกลับมาแปรรูปและใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง อย่าง ถุงขยะ Hero รุ่น Ecoที่ผลิตจากขยะพลาสติกรีไซเคิลทุกคนเป็น Hero ได้ง่าย ๆ ด้วยการแยกขยะนะคะ#Hero #ฮีโร่ #รีไซเคิล #ถุงขยะHero #เราจะสู้ไปด้วยกัน #ทิ้งถูกจุดหยุดCOVID19

โพสต์โดย Hero Lifestyle เมื่อ วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2020

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.