“5 ไอเดียรักษ์โลก เริ่มได้ที่บ้านแบบง่ายๆ” ที่ทำได้ไม่ยาก และทุกคนสามารถทำได้!!!

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและเศรษฐกิจสังคมที่เติบโตขึ้น แต่ขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ กับมีแนวโน้มถูกทำลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวเราจึงต้องตระหนักถึง “การรักษ์โลก”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.