สินค้า ดาวน์โหลด
ถุงขยะม้วนสีดำแบบหนา HEAVY DUTY ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
ถุงขยะม้วนสีดำแบบหนาพิเศษ Super Srong
ถุงขยะสีดำแบบมาตรฐาน
ถุงขยะสีดำแบบหนาพิเศษ
ถุงขยะม้วนสีดำแบบมาตรฐานมีหูรูด
ถุงขยะสีดำแบบหนาพิเศษ รุ่นประหยัด
ถุงซิปล็อก 2 ชั้น
ถุงซิปสไลเดอร์
ฟิลม์ถนอมอาหาร
ถุงตัดตรงใส LL เกรด A
ถุงตัดตรงใส LL เกรด A แบบเจาะรู
ถุงหูหิ้วบางเกรด A บรรจุ 100 ใบ
ถุงหูหิ้วบางเกรด A 500 กรัม
ถุงหูหิ้ว LL 500 กรัม
ถุงหูหิ้วหนาเกรด A 500 กรัม
ถุงซิปล็อก
ถุงหูหิ้ว HD ย่อยสลาย 500 กรัม
ถุงขยะม้วนสีดำ รุ่นรักษ์โลก ECO BAGS
ถุงขยะแพ็คสีดำ รุ่นรักษ์โลก ECO BAGS
ถุงแช่แข็งอาหารอนามัย