ถุงตัดตรงใส LL เกรด A

คุณสมบัติ : 
• เนื้อใส หนาเหนียว รับน้าหนักได้มาก
• หยิบง่าย ขายคล่อง
• จำนวนใบเยอะ
• ใช้สำหรับใส่อาหาร บรรจุผัก ผลไม้ สิ่งของต่างๆ

 

ข้อควรระวัง :
ห้ามใช้บรรจุของร้อน ทนอุณหภูมิได้ไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส, ถุงพลาสติกนี้อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ ห้ามนำไปสวมศีรษะ เพราะอาจให้ขาดอากาศหายใจได้, เก็บให้ห่างจากเด็กทารกและสัตว์

บาร์โค้ด ขนาด จำนวนบรรจุ (ใบ/แพ็ค) จำนวนบรรจุ (แพ็ค/ลัง)
8858773991634 12″x18″ นิ้ว 50 60
8858773990972 14″x22″ นิ้ว 38 60
8858773990989 15″x25″ นิ้ว 32 60
8858773990996 15″x26″ นิ้ว 30 60
8858773991009 16″x26″ นิ้ว 29 60
8858773991016 18″x26″ นิ้ว 26 60
8858773991023 18″x28″ นิ้ว 24 60
8858773991030 20″x30″ นิ้ว 20 60
Categories: ,