ถุงขยะสีดำแบบหนาพิเศษ รุ่นประหยัด 1 กิโลกรัม
ถุงขยะสีดำแบบหนาพิเศษ รุ่นประหยัด 1 กิโลกรัม