ทำไมคนทั่งโลก ถึงนิยมสินค้ารีไซเคิลกันนะ?

แล้วเมื่อเรานำขยะไปรีไซเคิลจะเป็นการรักษ์โลก และช่วยโลกยังไงบ้าง ?
ลองไปดูกัน! ???
.
? ลดปริมาณขยะ ?
การรีไซเคิลขยะเป็นการนำขยะกลับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาขยะที่จะเกิดขึ้น เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ ช่วยลดสภาวะเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนขึ้น และทำให้ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมลดน้อยลงอีกด้วย อย่างในปี 2561 ที่ผ่านมา มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ถึง 9.58 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลทั้งนั้น นับว่าเป็นการลดปริมาณขยะได้อย่างมากเลยทีเดียว

?ประหยัดพลังงาน ?
มีการใช้พลังงานในการผลิตวัตถุดิบใหม่ๆลดลง ทำให้ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตไปในตัว การรีไซเคิลขยะบางชนิดยังสามารถสกัดออกมาเป็นพลังงานเชื้อเพลิงได้ ทำให้ประเทศลดการนำเข้าพลังงานได้อีกทาง
.
นอกจากนั้นการรีไซเคิลพลาสติกจำนวน 1 ขวด สามารถประหยัดพลังงานเทียบเท่าการใช้หลอดไฟขนาด 60 วัตต์ 1 ดวง เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และการรีไซเคิลพลาสติกจำนวน 1 ตัน สามารถประหยัดน้ำมันเบนซินได้ถึง 1,000 – 2,000 แกลลอน

? ส่งเสริมเศรษฐกิจ ?
การรีไซเคิลเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน และวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศแทน และการรีไซเคิลยังสามารถสร้างธุรกิจที่ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสำหรับประเทศอีกด้วย

? สร้างรายได้ ?
การคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ถูกต้อง และนำไปขายยังร้านรับซื้อของเก่า นอกจากเป็นการสร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัวแล้ว ยังช่วยให้ขยะเหล่านั้นถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ อย่างพลาสติกทั้งหลาย เช่น พลาสติกใส ราคา 8 บาท/กก. พลาสติกสี ราคา 7 บาท/กก. พลาสติกขาวขุ่น ขวดน้ำ ราคา 15 บาท/กก. (ราคาและเงื่อนไขอาจไม่เหมือนกันทุกที่ ลองเช็กกับแต่ละร้านที่เราจะนำไปขายด้วยน้า)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.