1ล้านถุง พร้อมแจกให้สถานพยาบาลทั่วประเทศ

#1ล้านถุง พร้อมแจกให้สถานพยาบาลทั่วประเทศ
เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทิ้งขยะ
การทิ้งหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่มีโอกาสปนเปื้อนไวรัส COVID-19 ให้ถูกที่และถูกวิธี
ก็มีส่วนช่วยหยุดการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19
.
Hero ยินดีบริจาคถุงขยะรวม 1 ล้านถุง โดยแบ่งเป็น
ถุงขยะสีแดงสำหรับขยะอันตราย ขนาด 24×28 นิ้ว
และถุงขยะสีดำ ขนาด 30×40 นิ้ว
.
Hero ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่สละเวลา แรงกาย และแรงใจ
ดูแลสุขภาพให้คนไทยทั่วประเทศ

*ผู้ขอรับสนับสนุนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายขนส่ง
#Hero #ถุงขยะ #ทิ้งถูกจุดหยุดCOVID19

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.