“New Normal New Hero”

“New Normal” หมายถึง “ความปกติใหม่” หรือก็คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คน
ในการใช้ชีวิตประจำวันจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

และจากวิกฤติโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมการใช้ถุงของคนไทยเปลี่ยนไปอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ … !?

#Hero #ฮีโร่ #ถุงHero #ทิ้งถูกจุดหยุดCOVID19
#COVID19 #เราจะสู้ไปด้วยกัน

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.